Utveckling och integration

Integration är ett område där vi frekvent har många olika uppdrag. Ofta handlar det om att sätta samman företagets
ERP lösning med kringliggande system.

Ibland utgår vi från ett "white paper" där vi mot en specifikation utvecklar nya lösningar och funktioner.

 Vi har även olika system att erbjuda, nedan några exempel.