Verktygshantering och fastighetsobjekt

Grundbulten är att fånga ert flöde och era behov. Vi börjar med att rita kartan tillsammans för att se hur CITK verktyg skulle kunna stödja verksamhet. När det är gjort kan vi börja sätta upp systemet där bla nedan funktioner kan vara en del av lösningen.
 

  • Sök verktyg/utrustning, finns det? Var hittar man det?

  • Göra en plocklista.

  • Status – Är det du söker i tillförlitligt skick?

  • Inventering – vad finns på en anläggning och när inventerades det.

  • Vad saknas – Finns det krav på vissa objekt? Saknas något av dessa?

  • Stöd för olika typer av kontroller så som kalibrering, underhåll och besiktning.

  • Importera Dekras kalibreringsintyg smidigt direkt i systemet. Alla intyg samlade på objektskortet.

  • Vad ska kontrolleras och när? Ta fram lista och/eller få påminnelser.

  • Alla typer av objekt som periodiskt ska kontrolleras kan registreras och hanteras (verktyg, portar, lyftar etc)

  • Stöd för flera anläggningar med egen struktur i form av lagerplatser/lokaliseringar

 

För kontakt:

Matthias Fischer