Planering- Nya bilar

En verklighet som många får hantera är att plötsligt anländer en trailer med nya bilar som kommer lite som en överraskning. Det kan vara trångt om uppställningsplatser, dåligt med tider i rekond och dessutom dålig framförhållning med information och bokad kundleverans.

Med CITK nybil kommer möjligheten att redan i ett tidigt skede i processen - redan i hamnen få god kontroll över vilka bilar som är på väg, att då kunna boka rekond - kundleverans m.m på ett betydligt mer strukturerat vis och med en klar och god framförhållning. Det ger en enklare hantering och sundare affär med bättre ledtider där effektivitet och framförhållning och precisa leveranser till kunden är ledord.

För kontakt:

Matthias Fischer

 

New cars 2023.jpg