Ärende & Avvikelsehantering

Samla alla ärenden oavsett ärendetyp. Det kan röra sig om kundklagomål, interna ärenden av diverse karaktär, whistle blow funktion och mycket mer. Ge möjligheten att ärenden kan mailas in, ringas in eller varför inte öppna upp för att skicka in via ett formulär på er hemsida.

Med god kontroll på företagets ärenden kan även uppföljningen av dessa skötas strukturerat. För att hålla en god kvalitet och
service är detta nödvändigt för de flesta. Här finns möjligheten att ta ut statistik och rapporter för att följa trender, fånga
flaskhalsar och annat som kan förbättras.

CITK erbjuder ett användarvänligt och enkelt system för att höja kvaliteteten i företaget.

För kontakt:

Matthias Fischer

 

Ärende JPG.jpg