Pyramid förenklar arbetet med serviceavtal, förebyggande underhåll och jourservice

Pyramid för Service- och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet. Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med via smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Systemet har smarta funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.

Serviceteknikern har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret. Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.

Klicka här för att läsa mer om Pyramid för Serviceföretag på Unikums hemsida.

Pyramid för Serviceföretag

 • Garanti lagras i tre nivåer för varje serviceobjekt.
 • Jobba med mobil arbetsorder och tillgång till manualer och dokument i mobilen.
 • Servicerapporter skickas direkt med e-post direkt till kund.
 • Serviceåtgärder lagras per serviceobjekt / serienummer.
 • Automatisk uppföljning med hjälp av Pyramid tickers.
 • Pyramid Business Intelligence visar bokningsläget direkt i mobilen.
 • Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Pyramid just för ert företag.
 • Automatisk lagerpåfyllning av servicebilar för kommande uppdrag.
 • Resursbokning av personal via CRM/Säljstöd.
 • Hyr ut / låna ut maskiner med vår uthyrningsmodul.
 • Kundtjänst för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order.
 • Automatisk avisering när service är utförd.
 • Husarbete (RUT- och ROT-arbete)

Kontakta oss och beskriv era behov, så berättar vi mer vad Pyramid affärssystem kan uträtta i just er verksamhet.