Pyramid öppnar din handel, prissättning och logistik

Pyramid för Handelsföretag ger användarna full frihet att själva bestämma hur och när ordern ska läggas – via brev, fax, telefonorder, EDI eller e-handel. Med våra moduler e-handel och e-kundtjänst ger service dygnet runt.

Dags att prisändra? Pyramid har stöd för prisavtal, prislistor och kampanjer. Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller helt manuellt. Det är bara att lägga upp priset och tala om för Pyramid när det ska börja gälla.

Mobiliteten i Pyramid ger det möjligt att gå från helt manuell hantering till att börja arbeta med handdatorer vid inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.

Klicka här för att läsa mer 

Pyramid för Handel

 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Inköpsplanering
 • Leveransplaner och prognoser
 • Hantering av flera fysiska lager
 • Flytande inventering
 • Lagerplatser
 • Batch-hantering
 • Mobila lösningar för lagerhållning och orderläggning
 • Koppling till TA-system
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Reklamationshantering
 • Intrastat
 • e-handel
 • Trepartshandel
 • Stöd för serienummermärkta varor
 • Kundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Hantering av flera olika valutor
 • E-faktura
 • Kundrelationer via inbyggda CRM-funktioner.
 • Lönsamhetsuppföljning via statistikverktyg
 • EDI