Med Pyramid får ni kontroll över projekten

Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna överblicken och verktygen de behöver för att kunna styra komplexa projekt från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning. Med Pyramids hjälp blir projektledningen både enklare och roligare!

Pyramid håller ordning och reda på projektdokument som ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt, som gör det enkelt att hitta. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter och kostnader jämfört med kalkylen visas i sammanställd eller detaljerad form.

Pyramid gör det tidsödande attestflödet av inkommande leverantörsfakturor till en enkel match för inköpare, projektledare och ekonomipersonal, när inscannade fakturor kopplas till projekten. Attestering på kontoret, i en smartphone eller på webben? Väljer själv!

Klicka här för att läsa mer om Pyramid för Entreprenad på Unikums hemsida.

Pyramid för Entreprenad 

Kontakta oss  så berättar vi mer vad Pyramid affärssystem kan tillföra i just er verksamhet.