Sedan millennieskiftet har vi på CITK varit med och effektiviserat processer och flöden tillsammans med våra kunder.
 

 • 2000  Fyra medarbetare från dåvarande Martinsson slår sig ihop med ägarna av IT-bolaget Konfac i Örebro och startar två bolag, Compose IT Konsult och Compose IT System. I Compose-bolagens utbud finns konsulter inom affärssystem, systemutvecklare, tekniktjänster, drift samt hårdvara.  
 • 2001-2014  Compose IT Konsult– utvecklar tre affärsområden:
  -Affärssystem  Försäljning och implementation av Pyramid
  -Lösningar för fordonsbranschen
  -Verksamhetssystem  Försäljning och utveckling av kundanpassade system
 • 2014  Teknik -och driftbolaget (Compose IT System) och konsultbolaget Compose IT Konsult) riktar sig alltmer mot olika målgrupper, beslut tas att renodla verksamheten och Compose IT Konsult byter namn till CITK IT Konsult.
 • 2015-2021 CITK IT Konsult jobbar inom de olika affärsområdena och skapar kundnytta genom den erfarenhet de besitter då flertalet av konsulterna varit med i över 10 år.
 • 2021  Fortsatt utveckling av löningar för Fordonsbranschen samt ytterligare företag ansluter till Pyramid Affärssystem. EzyFlex byggs upp och marknadsförs.
 • 2022   CITK jobbar fortfarande med Sveriges mest sålda affärssystem, Pyramid, ett modernt, lättanpassat och flexibelt system som hela tiden utvecklas med ny teknik. CITK fördjupar även samarbetet med sina kunder inom fordon. Verksamhetssystem en del av utbudet.
 • 2023  CITK bildar nytt bolag och nya delägare ansluter. Fokus på Pyramid, utveckling&integration samt flödeslösningar för fordonsbranschen.
  Den del av verksamheten som tidigare varit EzyFlex erbjuds inte via CITK. EzyFlex blir eget bolag.